Het beheer

Fort Vuren wordt sinds 1997 uitgebaat door de stichting Forteresse. De oude Herberg in de Contrescarp was de start van een een boeiende voortgang die in de jaren erna zou volgen.
De ontwikkeling van zeer klein naar een grotere vorm was mogelijk, doordat de eigenaar Staatsbosbeheer in 2004 besloot het huis en de grond erachter (redoute) over te dragen aan de de WFF.
Al snel bleek Fort Vuren voor velen die plek te zijn waar eenvoud, rust en kwaliteit elkaar uitstekend weten te vinden. Kleinschaligheid blijft de kern van het verhaal. De intimiteit moet gewaarborgd blijven, ook met het groeiende aantal overnachters op het fort.